Nyttige funksjoner

Useful functions

Svippr er spekket med nyttige ting, her er noen...

Svippr comes loaded with useful features, here are some of them...

2 500 taxier

Står klare for å hente og svippe deg dit du skal.

2 500 taxies

Are available to get you where you are going.

Kvittering på epost

Registrer kortene dine trygt og få kvitteringen automatisk på epost.

Receipts to your e-mail

Safely register your cards and automatically get your receipts to your e-mail.

Betaling i app

Registrer kredittkort og betal reisen med appen.

In-app payment

Register your creditcard and pay your trip in-app.


Priskalkulator

Se hva turen koster før du bestiller.

Price calculator

Know the price before you book.

Bildet av en telefon med svippr appen

Støtte for smartklokke

Bestill og få beskjed når taxien kommer på din smartklokke.

Smart watch support

Book and get a notice when the taxi arrives on your smart watch.

Turrating

Gi 1-5 stjerner for å bedømme turkvaliteten.

Trip rating

Give 1-5 stars to evaluate the quality of the trip.

God tilgjengelighet

Vi er tilstede i omkring 50 kommuner og på de største flyplassene i landet.

High availability

We are present in about 50 municipalities and at Norway's largest airports.

Flytaxi med samkjøring

Bruk ditt flightnummer og vi fikser taxi til og fra Værnes.

Airport Taxi with carpooling

Add your flight number and we'll take care of the taxi to and from Værnes.

Lojalitetsprogram - Pri

Ta del i fordelsprogrammet i appen og få fordeler som reisende.
Les mer her

Loyalty program - Pri

Join the loyalty program in the app and get advantages as a traveler.
Read more here

Se Svippr video her

Svippr er taxi - trygt, raskt og enkelt.

Have a look at a Svippr video here

Svippr is taxi - safe, fast and easy.
Hva er Svippr?

Svippr er en tjeneste som leveres av ITF AS (org nr. 984 797 370) – en ledende leverandør av taxisystemer i Norge. ITF sine kunder er velrenommerte taxisentraler hvor mange har levert taxitransport i mer enn 100 år.

Ønsker du at ditt taxiselskap skal kjøre for Svippr?
...eller har du spørsmål rundt bruk av appen?

What is Svippr?

Svippr is a service distributed by ITF AS (org no 984 797 370) - a leading provider of taxi systems in Norway. ITFs clients are reputable taxi sentrals where many has proviced taxi transport for more than a 100 years.

Would you like your company to ride for Svippr?
...or do you have questions in regards to app use?
  • Svippr logo