Hva er ?

What is ?

Pri er vårt fordelsprogram og tilbys alle kunder som velger å reise med oss. Pri er et samarbeid mellom drosjesentralene bak Svippr, 07000, Trøndertaxi, Asker og Bærum Taxi og Drammen Taxi. I alt omfatter programmet mer enn 2500 taxier i Norge.

Hver gang du kjører med en av våre partnere, tjener du poeng. Dine poeng siste 12 måneder bestemmer ditt PRI medlemsnivå.

Som Pri-medlem prioriteres du foran andre kunder ved tildeling av taxi. Dette gjelder for alle sentraler tilgjengelige i appen. Du vil i tillegg kunne få utvalgte og relevante kampanjefordeler ut fra ditt medlemsnivå hos enkelte sentraler.

Pri is our loyalty program and is offered to all customers who choose to travel with us. Pri is a cooperation between our taxi centrals who operate within Svippr, 07000, Trøndertaxi, Asker og Bærum Taxi and Drammen Taxi. In total a program that involves more than 2500 taxis throughout Norway.

Every time you travel with our partners you earn points. Your points accumulated through the past 12 months determine your membership level.

As a member of Pri you are prioritized ahead of other customers when a cab is distributed. This is valid for all centrals available in the app. In addition you will get selected and relevant campaign advantages at the respective centrals depending on your membership level.





Slik får du poeng

How you earn points

Du opptjener Pri-poeng hver gang du reiser med en av våre samarbeidspartnere og betaler med et kort du har registrert på din profil i din taxiapp. Det gjelder uansett hvordan reisen er bestilt, og også om du praier en av våre biler i trafikken.

Du får per i dag 50 poeng per reise, og i tillegg 1 poeng pr krone du reiser for. Det gjelder uavhengig av om du reiser med ditt hjemlige taxiselskap eller et annet selskap i Pri-samarbeidet.

NB: Poengene utløper 12 måneder fra tidspunktet de ble opptjent.

You earn Pri points every time you travel with one of our partners and pay for the trip with a card registered to your profile in the app. This applies regardless of how the trip was booked, and even applies if you hail a taxi from one of our companies on the street.

The current score giving is a fixed sum of 50 points per journey, in addition to one point per NOK you have been traveling for. Earning points applies regionally with the companies connected to the app, regardless of which version of the app you are using.

NB: The points expire after 12 months from the time they were earned.





Fordeler

Advantages

Fordelsprogrammet Pri gir Prioritet til kunder som velger å reise med oss når de trenger rask og komfortabel transport. Alle Pri-medlemmer får prioritet, og høyere medlemsnivå gir enda høyere prioritet.

Pri har følgende medlemsnivåer:

  1. Medlem
  2. Sølv
  3. Gull

Se avsnittet Medlemsnivåer for å se nærmere beskrivelse av grunnlaget for hvert nivå.

The advantage program Pri offers priority for customers who choose to travel with us when yhey need quick and comfortable transport. All Pri members get prioritized, and higher ranking memberships increase the priority even more.

Pri is set up with the following membership levels:

  1. Member
  2. Silver
  3. Gold

See the paragraph on Membership Levels for a closer description on the baseline for each level.